خوش کالا
مقدار کافئین کافئین زیاد
مقدار اسیدیته اسیدیته کم
مقدار تلخی تلخی زیاد
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی ترک
خانواده‌ی طعمی تند و تنباکویی
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
نوع گونه
گونه ترکیبی
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟