فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه نارینیو کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۷۰۰ متری
روش پیشنهادی اسپرسو
تاریخ تولید -