فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۸۰ عربیکا و ۲۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۸۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی و جنوب شرق آسیا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -