فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه %60 عربیکا + ۴۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید امروز!