بنر تبلیغاتی
دوره مجازی لاته آرت تخصصی

راهنمای مشتریان

۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير
189بازدید
تاریخ امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

ن این نکته که بدون استفاده از ابزار مدرن، امکان سازماندهی و مدیریت تماس های مشتریان وجود ندارد، ادامه داد: با اتصال مشتریان و کارکنان بانک به این مرکز ارتباطی، از تعداد سفرهای درون شهری کاسته می شود و صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه آنان صورت می گیرد.
دکتر دیواندری مزیت اصلی مرکز ارتباط ملت را چندرسانه ای بودن آن ذکر کرد و اظهار داشت: در این مرکز امکان پاسخگویی، ردیابی شکایت ها و مدیریت اطلاعات از طریق تلفن، فکس، وب و اینترنت به صورت جداگانه وجود دارد. ضمن اینکه ارائه خدمات از طریق SMS و در آینده ای نزدیک MMS هم در این مرکز امکان پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که Email و Voicemail هم از دیگر ابزارهای رسانه ای برای تماس مشتریان با مرکز ارتباط ملت است، تاکید کرد: افتتاح این مرکز، گامی مهم در جهت پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه دانش در بانک ملت است تا بدین ترتیب، اطلاعات لازم در کمترین زمان ممکن به دانش و تصمیم تبدیل شود و در اختیار مدیران و مشتریان قرار بگیر

ن این نکته که بدون استفاده از ابزار مدرن، امکان سازماندهی و مدیریت تماس های مشتریان وجود ندارد، ادامه داد: با اتصال مشتریان و کارکنان بانک به این مرکز ارتباطی، از تعداد سفرهای درون شهری کاسته می شود و صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه آنان صورت می گیرد.
دکتر دیواندری مزیت اصلی مرکز ارتباط ملت را چندرسانه ای بودن آن ذکر کرد و اظهار داشت: در این مرکز امکان پاسخگویی، ردیابی شکایت ها و مدیریت اطلاعات از طریق تلفن، فکس، وب و اینترنت به صورت جداگانه وجود دارد. ضمن اینکه ارائه خدمات از طریق SMS و در آینده ای نزدیک MMS هم در این مرکز امکان پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که Email و Voicemail هم از دیگر ابزارهای رسانه ای برای تماس مشتریان با مرکز ارتباط ملت است، تاکید کرد: افتتاح این مرکز، گامی مهم در جهت پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه دانش در بانک ملت است تا بدین ترتیب، اطلاعات لازم در کمترین زمان ممکن به دانش و تصمیم تبدیل شود و در اختیار مدیران و مشتریان قرار بگیر

ن این نکته که بدون استفاده از ابزار مدرن، امکان سازماندهی و مدیریت تماس های مشتریان وجود ندارد، ادامه داد: با اتصال مشتریان و کارکنان بانک به این مرکز ارتباطی، از تعداد سفرهای درون شهری کاسته می شود و صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه آنان صورت می گیرد.
دکتر دیواندری مزیت اصلی مرکز ارتباط ملت را چندرسانه ای بودن آن ذکر کرد و اظهار داشت: در این مرکز امکان پاسخگویی، ردیابی شکایت ها و مدیریت اطلاعات از طریق تلفن، فکس، وب و اینترنت به صورت جداگانه وجود دارد. ضمن اینکه ارائه خدمات از طریق SMS و در آینده ای نزدیک MMS هم در این مرکز امکان پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که Email و Voicemail هم از دیگر ابزارهای رسانه ای برای تماس مشتریان با مرکز ارتباط ملت است، تاکید کرد: افتتاح این مرکز، گامی مهم در جهت پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه دانش در بانک ملت است تا بدین ترتیب، اطلاعات لازم در کمترین زمان ممکن به دانش و تصمیم تبدیل شود و در اختیار مدیران و مشتریان قرار بگیر

مطالب مرتبط
چطوری میتونم کمکتون کنم؟