فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خانواده محصول عسل
کالری در ۱۰۰ گرم ۳۰۴
خاستگاه -
طبع گرم
نوع شیرینی عسل
وزن بسته‌بندی ۵۰۴
وزن خالص ۴۹۸
ابعاد -