فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خانواده محصول گز
کالری در ۱۰۰ گرم ۴۱۵
خاستگاه -
طبع گرم
نوع شیرینی -
وزن بسته‌بندی -
وزن خالص -
ابعاد -