فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۷۰ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید ۲۰۲۰