فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ روبوستا
خاستگاه هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ۵۰۰ تا ۷۰۰ متر
تاریخ تولید ۲۰۲۰