فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۷۰ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۷۰ عربیکا
خاستگاه هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ متر
تاریخ تولید ۲۰۲۰