فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ متر
تاریخ تولید ۲۰۲۰