فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه هند و کنیا
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت ۱۲۰۰ متر
تاریخ تولید ۲۰۲۰