فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه نیری کنیا
خاستگاه
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ۲۰۲۰
ارتفاع کاشت ۱۷۰۰ متر
روش پیشنهادی دمی و اسپرسو
تاریخ تولید