فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه یرگاچف اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ۲۰۲۰
ارتفاع کاشت ۲۲۰۰ متر
روش پیشنهادی دمی و اسپرسو
تاریخ تولید امروز!