فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خاست‌گاه هندوراس
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ۲۰۲۰
ارتفاع کاشت -
روش پیشنهادی دمی و اسپرسو
تاریخ تولید امروز!