فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۳۰ عربیکا و ۷۰٪ روبوستا
خاستگاه هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید ۲۰۲۰