فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
نوع گونه
گونه ٪۳۰ عربیکا و ۷۰٪ روبوستا
خاستگاه هند
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید ۲۰۲۰