فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

کالری در ۱۰۰ گرم ۶۵۴ کالری
طبع گرم و خشک