فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه
خاستگاه آفریقا و آمریکای مرکزی
درجه‌ی برشته‌کاری Omni-Roasting
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -