فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آفریقا و آمریکای مرکزی
درجه‌ی برشته‌کاری Omni-Roasting
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -