فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه سها نگرا برزیل
خاستگاه برزیل
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ متر
روش پیشنهادی اسپرسو و پور اور
تاریخ تولید -