فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه لیمو اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۹۰۰ متر
روش پیشنهادی انواع روش‌های دم‌آوری
تاریخ تولید -