فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آفریقا و آمریکا
درجه‌ی برشته‌کاری مدیوم
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -