فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه نارینوی کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۸۵۰ متر
روش پیشنهادی -
تاریخ تولید -