فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
خانواده محصول
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۳۰
خاستگاه -
طبع گرم
نوع شیرینی حلوا
وزن بسته‌بندی -
وزن خالص -
ابعاد -