فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری روشن
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -