فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جننوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -