فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۵۰ عربیکا و ۵۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۵۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -