خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین بدون کافئین
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی آجیلی و کاراملی
خاست‌گاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت -
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟