فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه یرگاچف اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۸۸۰ متر
روش پیشنهادی دمی و سرد دم
تاریخ تولید -