فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه تارازو کاستاریکا
خاستگاه کاستاریکا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۳۵۰ تا ۱۷۰۰ متر
روش پیشنهادی دم فیلتری و اسپرسو
تاریخ تولید -