فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه گوجی اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۲۱۰۰ متر
روش پیشنهادی دم‌آوری دستی و اسپرسو
تاریخ تولید -