فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
نوع گونه
گونه ترگیبی
خاستگاه اندونزی و آمریکای جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -