فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه گتسیبو، روآندا
خاستگاه رواندا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ۱۸۳۵ متر
روش پیشنهادی دم‌آوری اسپرسو و دستی
تاریخ تولید -