فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۶۰ عربیکا و ۴۰٪ روبوستا
نوع گونه
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -