فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خانواده محصول بادام هندی
کالری در ۱۰۰ گرم ۵۵۳
طبع گرم و خشک