خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم ۶۲۸
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟