خوش کالا
خاست‌گاه گاکنکه گاسزیا، روآندا
خاستگاه رواندا
گونه Red Bourbon
سال برداشت ۲۰۲۰
ارتفاع کاشت ۲۰۰۰ متری
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید
چطوری میتونم کمکتون کنم؟