فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه %60 عربیکا و ۴۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -