فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ۱۰٪ عربیکا و ۹۰٪ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -