فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ روبوستا
خانواده محصول قهوه‌ی اسپرسو فوری
خاستگاه ترکیبی
خاستگاه برزیل
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -