فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۷۰ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۷۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی و آسیا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -