فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
نوع گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای لاتین
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -