فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت 1200 متری
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -