فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خاست‌گاه سردا، برزیل
خاستگاه برزیل
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ۲۰۲۰
ارتفاع کاشت ۱۲۵۰ متری
روش پیشنهادی چکانه‌ای
تاریخ تولید -