فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه عربیکا و روبوستا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی و آسیای شرقی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به بالا
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -