خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟