فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -