فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به بالا
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -