فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

گونه عربیکا و روبوستا
خاستگاه آمریکای مرکزی و آفریقا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به بالا
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -