فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
نوع گونه
گونه ٪۷۰ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -