فروشگاه آنلاین با تخفیف خوش کالا

خوش کالا
گونه ترکیب عربیکا و ربوستا
خاستگاه ترکیبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -